Produkcja oprogramowania desktop, web & mobile

Naszą specjalnością jest tworzenie oprogramowania przeznaczonego do uruchamiania z przeglądarek internetowych (WEB), telefonów komórkowych i tabletów (MOBILE), a także z klasycznych komputerów PC i Laptopów (DESKTOP). Naszym profilem jest oprogramowanie dedykowane, czyli takie które spełnia specyficzne potrzeby konkretnego klienta. Proces wytwarzania takiego typu oprogramowania wymaga od nas dobrego kontaktu z klientem i zrozumienia jego celów. Dbamy o to, aby klient uczestniczył we wszystkich ważnych etapach prac nad oprogramowaniem, podejmował przy naszym wsparciu istotne decyzje dla projektu i zawsze znał bieżący postęp prac. Oprogramowanie budowane jest tak, aby w razie potrzeby w przyszłości móc zmienić funkcjonalność lub dodać do niego nowe elementy.

Po wyprodukowaniu nowego oprogramowania wykonujemy proces wdrożenia – na naszych serwerach „w chmurze” lub na serwerach w siedzibie klienta. Następnie wykonujemy proces migracji danych, czyli przenosimy dane zgromadzone w dotychczas wykorzystywanych przez klienta aplikacjach tak, aby od razu można było z nich korzystać w nowym oprogramowaniu.

Zajmujemy się nie tylko tworzeniem oprogramowania od nowa, ale również rozbudową i modyfikacją oprogramowania innych producentów. Dodajemy nowe funkcjonalności lub zmieniamy aktualne, przenosimy dane pomiędzy aplikacjami, integrujemy aplikacje i automatyzujemy procesy wykonywane między nimi. Wszystko aby zadbać o Twój cenny czas i wygodę, oraz zwiększyć wydajność w Twojej firmie.